Излезе от печат албумът с финалната селекция от 29 снимки , които обиколиха това лято 14 български града под формата на пътуваща изложба в която взех участие и аз с кадъра “Запази гората”.

Инциативата за конкурса бе реализирана във връзка с „Международната година на биоразнообразието 2010“ на Представителството на Европейската комисия в България.

“Биоразнообразието. Всички ние сме част от него.”

В албума се представят 29 уникални гледки от българската природа и фотоистории, отнасящи се до нашата отговорност на хора и граждани към заобикалящата среда. Снимките бяха подбрани от професионално жури измежду над 300 фотографии, представени за участие в конкурс, организиран през пролетта на 2010 г. от Представителството на Европейската комисия в България. В периода юли – октомври 2010 г. избраните снимки бяха представени в 14-сет български града под формата на   пътуваща изложба и придружени от множество информационни и комуникационни събития.

Официален сайт: vsichkizabioraznoobrazieto.eu

Вижте и видеофилма на инциативата.

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Провелите се изложби в страната.

26-31 юли    ЕД Русе
9-15 август    ЕД Ямбол
16 – 22 август    Българска фондация “Биоразнообразие”    Бургас
23-28 август    ЕД Велико Търново
29 август – 01 септември ЕД Кюстендил
02-05 септември    ЕД Благоевград
04-15 септември    ЕД Добрич
13-19 септември    ЕД Смолян
20-26 септември    ЕД Сливен
27 септември – 03 октомври ЕД Шумен
05-09 октомври Казанлък,
09-14 октомври ЕД Стара Загора
15-29 октомври    ЕД Габрово
20 октомври    ЕД София
20 октомври    ЕД Читалища – София
21 октомври – 29 октомври 2010    ЕД Враца