На 20 март 2009 г. в галерия “Спектър”/Самоводска чаршия/

Велико Търново ще се открие изложба на сдружение GoART

в която ще взема участие с мои картини.

Всички приятели  са поканени :) !

За по вече информация посети  www.goart.wordpress.com