Тия дни Kart на път… с фотоапарат и статив на лов за светкавици!

Откриващ непрекъснато – чудно красиви местенца в околността. Променливото време напоследък също допринася още по-вече със страховите си  облаци и гръмотевици за драматичната визия на пейзажа.

Привечер жътва

На полето На залез слънце

Благодаря за предоставените ми снимки  от Anchi & Aspirin.