…Райското пръскало – фотография Петър Крусев І Есенен ден в южния джендем – Стара планина…