Сватбена фотография – “Черно на бяло” избрани сватбени моменти – фотография Петър Крусев.

Wedding Photography – “Black and White” selected wedding moments – Photography Petar Krusev …