I decided to make a selection – landscapes from Bulgaria’s popular with my new reading frames in HD format – 16:9.
Enjoy.
Реших да направя една селекция – пейзажи от България на популярни мои кадри с нов прочит във HD формат – 16:9.
Приятно гледане.