Днес е най-дългият ден в годината. Лятното равноденствие или  казано по друг начин началото на астрономическото  лято и време за жътва!

Лято