Magic of  Wediing dance…

photography Petar Krusev

“Магията на сватбения танц’ – артистична сватбена фотография – Петър Крусев