Българска мадона – сватбен портрет на Владимира

фотограф Петър Крусев